ספר החוקים הפתוח

הבעיה

אנו חיים במדינת חוק, בה כל מעשינו כפופים לחוקי המדינה. החוקים הם 'המערכת הפורמלית', המגדירה את האינטראקציה בין אדם לחברו ובין אדם למוסדות השלטון. מערכת החוקים מסדירה את זכויותיהם וחובותיהם של אזרחי המדינה, תושביה והשוהים בה, של חברות מסחריות והתאגדויות משפטיות אחרות ושל המדינה על רשויותיה ומוסדותיה.

כדי לקיים שלטון חוק, האזרח נדרש לדעת את החוק — שהרי לא ניתן לקיים את החוק ללא ידיעתו. תנאי בסיסי לידיעת החוק הוא פרסום נוסח החוק. אולם, בישראל דרישת פומביות החוק מתמלאת באופן חלקי מאוד, ומתוך 'הפרסומים הרשמיים' לא ניתן להבין את נוסח החוק. מדינת ישראל מקיימת באופן פורמלי גרידא את דרישת הפומביות — כל חוק מתפרסם בספר החוקים ('רשומות') עם אישורו בכנסת. ברשומות מפורסמים נוסחי החוק, כפי שהתקבלו לראשונה בכנסת, ואוסף תיקונים מצטברים שיש להחיל על נוסח החוק. ברשומות לא מופיע נוסח החוק על תיקוניו, והקורא נדרש להרכיב לבדו את נוסח החוק המלא מתוך הנוסח הראשוני ומתוך אוסף התיקונים.

הפתרון

פרויקט ספר החוקים הפתוח החל את דרכו ב-2004, מעט לאחר פתיחת הוויקיטקסט העברי. כיום המאגר כולל מעל 250 חוקים ותקנות, ואם חוק נמצא במאגר החוקים, לרוב חיפוש החוק בגוגל יספק הפנייה אל נוסח החוק במאגר בין אחת מהתוצאות הראשונות של החיפוש. המטרה היא שכל החוקים המשמעותיים, יופיעו במאגר בנוסחם המעודכן והמלא, בצורה קלה לקריאה וקלה לניווט. שמנו דגש מיוחד על עיצוב של החוקים, מכיוון שלא די שעל החוק להיראות, על החוק להיראות ברור וקריא.

החוקים נאספים מתוך נוסחים רשמיים של משרדי הממשלה או מנוסחי 'רשומות', ומרוכזים יחדיו. פלטפורמת הוויקי מאפשרת להוסיף בקלות קישורים בין החוקים השונים, וכך הקורא יכול לעיין בנוסח החוק ולקפוץ לחוקים המוזכרים בנוסח בלחיצת עכבר. אין הערות פרשניות, אבל מדי פעם הוספו הערות לגבי תקנות המתייחסות לסעיף מסוים או לגבי כניסה לתוקף. כמובן, אין לראות בנוסח ייעוץ משפטי או קביעה כי הנוסח כאן הוא הנוסח המלא, הנכון והמעודכן.

כתבו עלינו

הישארו מעודכנים

רוצים לקבל עדכונים?

הכתובת שלכם תשמש את פרויקט ספר החוקים הפתוח לצורך שליחת עדכונים והזמנות למפגשי עריכת תכנים.
אם תרצו להיות מעורבים יותר בתהליכים ובנעשה אנו ממליצים שתירשמו לפורום הפרויקט במסגרת הפורומים של הסדנא.

חסויות